Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies.
Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce prywatności.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Zakupy na Raty - Aktualna oferta

 
 
W naszym sklepie internetowym umożliwiamy Państwu łatwe i bezpieczne zakupy na raty. Współpracujemy z firmą Santander Consumer Bank Polska, która oferuje swoim klientom bardzo atrakcyjne warunki. Dzięki temu możesz kupować na raty, bez wychodzenia z domu.
Santander Consumer Bank realizuje w Polsce strategię swojego głównego inwestora – Santander Consumer Finance, należącego do hiszpańskiej Grupy Santander. Obecny kształt Santander Consumer Banku jest wynikiem jego połączenia w 2011 r. z AIG Bankiem Polska, który od 1998 r. zdobywał silną pozycję na rynku pożyczek gotówkowych i kredytów ratalnych.

Dostępne w sklepie internetowym:
 • Raty od 3-36
Informacja o ubezpieczeniu:
Uwaga! Symulacja wysokości raty zawiera ubezpieczenie, z którego można zrezygnować podczas rozmowy z konsultantem.
 
AKTUALNE PROMOCJE

PROMOCJE dostępne w salonach meblowych:

*Oferta ważna do odwołania
 • RATY 10x0% - bez żadnych kosztów
 • RATY 20x0% - bez żadnych kosztów
NOWOŚĆ !!! - DOPASUJ RATY DO SWOICH POTRZEB !

w dniach: 25-26.03.2017  z powodu przerwy technicznej banku ALIOR - OFERTA NIE OBOWIĄZUJE 

 
 • Super oferta dla klientów chcących obniżyć kwotę raty przy bardzo niskiej opłacie bankowej
 • Produkt obniżający ratę o niskich kosztach, np:

*przy kredycie 2000zł jedynie 5 zł /m-c
*przy kredycie na 3000zł jedynie 7,5 zł/m-c
*przy kredycie na 4000zł jedynie 10 zł/m-c  itd....

 
ABY SKORZYSTAĆ Z RAT PROMOCYJNYCH PROSIMY O KONTAKT E-MAILOWY LUB TELEFONICZNY  Z WYBRANYM SALONEM MEBLOWYM -  DLA KLIENTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO WNIOSKI PRZYJMOWANE SĄ TYLKO TELEFONICZNIE.
 
Kupując na raty Santander Consumer Bank S.A. sprawdź dostępność oferty, która oznacza:

1. Zawarcie umowy bez zbędnych formalności

 • wystarczy tylko dowód osobisty potwierdzający tożsamość
2. Możliwość zawarcia umowy na podstawie deklaracji, jeśli
 • posiadasz stałe źródło dochodów (dotyczy osób zatrudnionych na umowę o pracę),
 • okażesz dodatkowe dokumenty tożsamości (np. prawo jazdy i kartę płatniczą)*
 • masz zarejestrowany na siebie telefon (stacjonarny lub komórkowy)
 • znasz NIP i numer telefonu pracodawcy
3. Limit kredytowy do wykorzystania na dodatkowe zakupy lub dowolny cel,
4. Ułatwiony dostęp do wyższych kredytów.
 
Kto może kupić na raty?
 
O kredyt konsumencki na zakup towarów i usług w Santander Consumer Bank S.A. może ubiegać się osoba, która legitymuje się:
 • ważnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty dla obywatela Polski) lub
 • odrębnym dokumentem wydanym przez właściwy Urząd Miasta / Gminy zawierającym PESEL (dla cudzoziemca)
 • kartą pobytu z wydanym zezwoleniem na osiedlenie się lub pobyt rezydenta długoterminowego (obcokrajowiec spoza Unii Europejskiej (UE), cudzoziemiec posiadający w jednym z państw UE zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE) lub
 • dokumentem potwierdzającym prawo stałego pobytu lub zaświadczeniem o zarejestrowaniu pobytu (obcokrajowiec – obywatel UE) lub
 • kartą pobytu lub kartą stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej (obcokrajowiec spoza Unii Europejskiej, będący członkiem rodziny obywatela UE)
oraz przedstawi:
 • zaświadczenie o źródle i wysokości dochodów
KUPUJĄCY zobowiązany jest przedstawić osobie sporządzającej Umowę o kredyt wszystkie wymagane przez Santander Consumer Bank S.A. informacje dotyczące źródeł i wysokości osiąganych dochodów oraz posiadanych zobowiązaniach finansowych. Na żądanie powyższe informacje powinny być dostarczone w formie pisemnej w postaci oryginału, potwierdzonej kopii lub w innej formie akceptowanej przez Santander Consumer Bank S.A. (wg poniższych przykładów).
 
Inne
 
Jeśli są Państwo zainteresowani kupnem mebli na raty prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z jednym z naszych salonów meblowych w celu sprawdzenia Państwa zdolności kredytowej w Banku : Santander Consumer
Aby otrzymać kredyt ratalny potrzebny będzie dowód osobisty Klienta oraz dokument/dokumenty potwierdzające jego dochody (w zależności od ich źródła).
 
 

Zgodnie z Ustawą o Kredycie Konsumenckim z dnia 20.07.2001r. (Dz. U. Nr 100 z 18.09.2001 r.) pragniemy poinformować, że rzeczywista roczna stopa oprocentowania (APR) zależy od różnych czynników. Każdy kredytobiorca jest informowany przed spisaniem umowy kredytowej o wysokości APR.

Minimalny dochód, jaki musisz uzyskiwać miesięcznie, aby korzystać z zakupów na raty w systemie Santander, wynosi 380 zł netto.

Masz prawo do odstąpienia od zawartej umowy kredytu. Stosowne informacje zawiera umowa kredytu oraz regulamin, który zostanie Ci dostarczony w momencie podpisywania umowy lub wysłany na adres domowy.
 

https://www.eraty.pl/images/bannery/jakkupic_red.png
 
 
Emerytura
Jeden z poniższych dokumentów:
a.dowód wypłaty świadczenia nie starszy niż sprzed roku (np. kserokopia1 odcinka wypłaty świadczenia) lub kserokopia ostatniej lub przedostatniej waloryzacji lub kserokopia decyzji o przyznaniu świadczenia lub kserokopia1 decyzji o przeliczeniu świadczenia;
b.zaświadczenie (w oryginale) wystawione i podpisane przez bank,
w którym Klient ma konto, poświadczające wpływ świadczenia4;
c.kserokopia wyciągu z konta bankowego Klienta2 (lub zestawienie operacji
na rachunku) nie starszego niż sprzed roku - poświadczająca wpływ świadczenia na konto za jeden z ostatnich 12 miesięcy;
d.kserokopia legitymacji emeryta - wyłącznie dla świadczeń z symbolem "E",
tylko w sytuacji, gdy Klient nie posiada innego dokumentu;
e.kserokopia1 PIT-11, PIT-40 - ważne do 30 czerwca roku następującego po roku podatkowym;
f.zaświadczenie wydane przez ZUS/KRUS lub inny uprawniony organ zawierające dane osobowe Klienta oraz numer i wysokość przyznanego świadczenia;
g.wydruk z serwisu internetowego banku potwierdzający wpływ jednego świadczenia z 12 ostatnich miesięcy;
h.kserokopia1 dokumentu potwierdzającego przeniesienie w stan spoczynku
i określającego wysokość uposażenia w stanie spoczynku (dotyczy przedstawicieli niektórych zawodów np. prokuratorzy, sędziowie);
i.kserokopia1 umowy kredytowej / o limit kredytowy z innego banku3
(podpisana w ostatnich 3 miesiącach).
Zasiłek przedemerytalny/świadczenie przedemerytalne
Jeden z poniższych dokumentów:
a.dowód wypłaty świadczenia nie starszy niż sprzed roku (np. kserokopia1 odcinka wypłaty świadczenia) lub kserokopia ostatniej waloryzacji
lub kserokopia decyzji o przyznaniu świadczenia;
b.zaświadczenie (w oryginale) wystawione i podpisane przez bank,
w którym Klient ma konto, poświadczające wpływ świadczenia4;
c.kserokopia wyciągu z konta bankowego Klienta2 (lub zestawienie operacji
na rachunku) nie starszego niż sprzed roku - poświadczająca wpływ świadczenia na konto za jeden z ostatnich 12 miesięcy;
d.zaświadczenie wydane przez ZUS/KRUS lub inny uprawniony organ zawierające dane osobowe Klienta oraz numer i wysokość przyznanego świadczenia;
e.wydruk z serwisu internetowego banku potwierdzający wpływ jednego świadczenia z 12 ostatnich miesięcy;
f.kserokopia1 umowy kredytowej / o limit kredytowy z innego banku3
(podpisana w ostatnich 3 miesiącach).
Renta:
a.dokument potwierdzający okres, na jaki zostało przyznane świadczenie: kserokopia1 decyzji o przyznaniu świadczenia lub kserokopia1 legitymacji
lub zaświadczenie wydane przez ZUS/KRUS lub inny uprawniony organ
lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS/KRUS lub innego uprawnionego organu
oraz
b.jeden z dokumentów potwierdzających kwotę świadczenia:
1.oryginał lub kserokopia odcinka wypłaty świadczenia - jednego z okresu ostatnich 3 miesięcy lub kserokopia ostatniej waloryzacji lub kserokopia1 decyzji o przeliczeniu świadczenia lub kserokopia1 decyzji o przyznaniu świadczenia (nie starsza niż rok) lub decyzja o podjęciu wypłaty świadczenia;
2.zaświadczenie (w oryginale) wystawione i podpisane przez bank,
w którym Klient ma konto, poświadczające wpływ środków z tytułu ostatniej wypłaty świadczenia na konto4;
3.kserokopia wyciągu z konta bankowego Klienta2 (lub zestawienie operacji
na rachunku) zawierająca informację o jednym świadczeniu z okresu
3 ostatnich miesięcy;
4.zaświadczenie wydane przez ZUS/KRUS lub inny uprawniony organ zawierające dane osobowe Klienta oraz wysokość przyznanego świadczenia;
5.kserokopia1 umowy kredytowej / o limit kredytowy z innego banku3 (podpisana w ostatnich 3 miesiącach);
6.wydruk z serwisu internetowego banku potwierdzający wpływ jednego świadczenia z okresu 3 ostatnich miesięcy.
Zasiłek macierzyński, chorobowy, rehabilitacyjny, wyrównawczy
Jeden z poniższych dokumentów:
a.zaświadczenie (w oryginale) zawierające dane o okresie przyznania
i wysokości świadczenia;
b.kserokopia1 umowy kredytowej / o limit kredytowy z innego banku3
(podpisana w ostatnich 3 miesiącach).
Gospodarstwo rolne
Dokumenty powinny potwierdzać fakt prowadzenia gospodarstwa rolnego
przez min. 6 miesięcy:
a.zaświadczenie (w oryginale) z Urzędu Gminy potwierdzające fakt posiadania/dzierżawienia gospodarstwa rolnego, wielkość gospodarstwa
w hektarach przeliczeniowych i/lub dochodowość roczną lub nakaz płatniczy (decyzja) na dany rok z Urzędu Gminy lub kserokopia1 umowy kredytowej /
o limit kredytowy z innego banku3 (podpisana w ostatnich 3 miesiącach)
oraz
b.kserokopia1 ostatniego dowodu opłacenia składki KRUS lub zaświadczenie
(w oryginale) z KRUS o niezaleganiu ze składkami.
Produkcja rolna
Dokumenty powinny wskazywać średni miesięczny dochód z ostatnich 3 miesięcy:
a.kserokopia1 faktur lub umów kontraktacji dostaw lub kserokopia1 umowy kredytowej / o limit kredytowy z innego banku3 (podpisana w ostatnich
3 miesiącach)
oraz
b.kserokopia1 ostatniego dowodu opłacenia składki KRUS lub zaświadczenie
(w oryginale) z KRUS o niezaleganiu ze składkami
oraz
c.zaświadczenie z Urzędu Gminy (w oryginale) o niezaleganiu z opłatami podatku rolnego lub kserokopia1 ostatniego dowodu opłacenia podatku rolnego.
Działy specjalne produkcji rolnej
Dokumenty powinny wskazywać średni miesięczny dochód z ostatnich 3 miesięcy:
a.kserokopia1 zeznania rocznego z
Powrót
Reklama
dostepne od reki
Kategorie
  » SALE Świat Komfortu Relaks
  » Fotele tapicerowane
  » Kolekcja ANTONY
  » Kolekcja AVINION
  » Kolekcja LIZBONA
  » Kolekcja GRANDE
  » Kolekcja SOMMA
  » Stoły rozkładane dąb lity
  » Łóżka tapicerowane
  » Łóżka drewniane
  » Łóżka metalowe
  » Stoliki / Ławy
  » Stoły
  » Krzesła
  » Hokery
Koszyk
... jest pusty
Logowanie
Download
Katalog stołów i krzeseł /drewno
Materace katalog 2014
Stoły i krzesła
Katalog Tkanin

Tkaniny Obiciowe (KLIKNIJ)
Bestsellery
Informacje
Kontakt
FAX
+ 48 58 3495559 Fax
Tel
+48 58 3495559 Biuro
GSM
605-043-098 Dział zamówień 1
GSM
661-605-697 Dział Zamówień 2
GSM
501-005-664 Transport
Godziny działania sklepu
pn.- niedz.
Ekskluzywne meble
Kto jest online
Obecnie w sklepie jest
 40 Gości
 online.
Facebook
 
 
Płatności
https://www.eraty.pl/images/bannery/jakkupic_red.png